- UMS sitt varslingssystem vil gi innbyggerne på Bahamas bedre informasjon når det oppstår plutselige hendelser. Målet er at økt og mer treffsikker informasjonsflyt skal gi alle som oppholder seg innenfor et område på Bahamas som rammes av uventete og alvorlige situasjoner, som for eksempel orkaner, skal ha best mulig beslutningsgrunnlag for hva de skal foreta seg før, under og etter hendelsen, skriver selskapet i en børsmelding torsdag. Inter-American Development Bank støtter implementeringen av systemet, opplyses det. - Dette er UMS sitt første samarbeidsprosjekt med Inter- American Development Bank og det er første gang selskapets systemer tas i bruk i Karibia. Det er en viktig referanse i forbindelse med implementering av lignende systemer i regionen, sier Espen Gylvik, administrerende direktør i UMS i meldingen.The National Emergency Management Agency (NEMA) på Bahamas har valgt en løsning som gir mulighet til å sende SMS-varsel til alle aktive mobilabonnenter i et berørt område, uavhengig av forhåndsregistrering, opplyses det.Det understrekes at systemet skal supplere øvrige kommunikasjonskanaler, ikke erstatte dem. - Det er en viktig del av NEMA sine oppgaver å bygge katastrofebestandige samfunn over hele øyområdet, sier Kaptein Stephen Russel, direktør i NEMA.