Den amerikanske handelsbalansen for varer og tjenester viste et underskudd på 42,4 milliarder dollar i august 2017.Det tilsvarer 337 milliarder kroner ifølge dagens kurser, og var omtrent som analytikerne hadde ventet på forhånd.Konsensus pekte ifølge Marketwatch mot et underskudd på 42,6 milliarder dollar.Handelsunderskuddet for juli ble revidert fra 43,7 til 43,6 milliarder dollar.