På dagens ekstraordinære generalforsamling i Seabird Exploration ga aksjonærene tommelen opp til forslaget om å utstede A-aksjer i forbindelse med den gjennomførte emisjonen på 100 millioner kroner, og konvertere disse til ordinære aksjer. I den forbindelse har Vatne Equity blitt tildelt 54 millioner aksjer til tegningskursen på 10 øre. Etter fullføringen av emisjonen, og før en eventuell reparasjonsemisjon, eier Vatne Equtiy totalt 5,11 prosent av de utestående aksjene i selskapet. Vatne Equity kontrolleres av Søylen Eiendom-gründer Runar Vatne gjennom selskapet Vatne Capital. Henrik Krefting er oppført som daglig leder for begge de nevnte selskapene. 
Krefting gikk forøvrig til Vatne Capital tidligere i år etter å ha vært investeringsdirektør i Pactum AS, familieselskapet til skipsrederen og investoren Eivind Astrup.
– Våre investeringsområder er innen eiendom, både direkte gjennom Vatne Property og gjennom partnerselskaper, noterte og unoterte aksjer via Vatne Equity og renter, underlagt Vatne Trading, uttalte Krefting som også har arbeidet for Christen Sveeas, til Kapital i april. North EnergyTidligere mandag ble det kjent at North Energy ASA, gjennom datterselskapet North Energy Capital AS, blitt tildelt 80.000.000 aksjer i Seabird.Etter dette eier North Energy 7,5 prosent av aksjene i selskapet.