Veidekke har inngått en kontrakt om bygging av Lysgården i Trondheim med Sluppenveien 19 AS, går det frem av en melding fredag. Kontrakten er en totalenterprise etter samspill verdt 255 millioner kroner.Sluppenveien 19 AS eies 50 prosent hver av R. Kjeldsberg AS og Veidekke Eiendom.