Veidekke Entreprenør har inngått intensjonsavtale om å kjøpe 80 prosent av aksjene i Grande Entreprenør AS i Verdal, opplyses det i en melding.- Grande er den ledende entreprenøren i Nord-Trøndelag, et spennende markedsområde der Veidekke i dag har liten byggevirksomhet. Vi har gjennom organisk vekst og flere oppkjøp de senere årene styrket vår posisjon betydelig i Trøndelag. Grande vil passe perfekt inn i vår satsing i denne viktige regionen, sier adm. direktør Dag Andresen i Veidekke EntreprenørGrande Entreprenør har 200 ansatte, og omsetningen de seneste årene har ligget på drøyt 550 millioner kroner eksklusive merverdiavgift, opplyses det.Det forventes at endelig avtale inngås i løpet av januar under forutsetning av Konkurransetilsynets godkjennelse.