Veidekke Entreprenørs administrerende direktører Dag Andresen og Nye Veiers prosjektdirektør Øyvind Moshagen signerte i dag kontrakten på 2,3 milliarder kroner ekskl. mva. for bygging av ny E6 mellom Arnkvern og Moelv i Hedmark.Veidekke skal bygge ny firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t på den 24 kilometer lange strekningen mellom Arnkvern og Moelv gjennom Ringsaker kommune i Hedmark fylke. Anleggsarbeidene vil bli igangsatt i løpet av kort tid, og strekningen skal åpnes i desember 2020 - syv måneder tidligere enn planlagt, fremgår det av en melding fra selskapet.Veidekke har høyt fokus på miljø i forbindelse med den planlagte byggingen. Det er lagt opp til en vesentlig reduksjon av klimagassutslippene sett opp mot tradisjonell veibygging, blant annet gjennom materialvalg og planlagte konstruksjoner.Oppdraget inngår i Veidekkes ordrereserve for tredje kvartal.