Vistin Pharma har gjennomført salg av sin opioide- og tablettproduksjonsvirksomhet til TPI Enterprises Limited, går det frem av en melding mandag. TPI har betalt et foreløpig vederlag på 159,5 millioner kroner, som vil bli justert for lagerbeholdning i transaksjonsperioden.Transaksjonen ventes å få en netto positiv kontanteffekt på 140 til 150 millioner kroner før transaksjonskostnader.Etter salget er Vistin Pharma en ren metforminprodusent.