Vistin Pharma løfter inntektene - foreslår utbytte

Vistin Pharma foreslår utbytte etter vellykket salg av virksomhet.

Foto: Scanpix

Vistin Pharma melder om et resultat etter skatt fra videreført virksomhet på 5,62 millioner kroner i 3. kvartal 2017. Året før var resultatet på 3,06 millioner kroner.Resultat per aksje ble 0,33 kroner, mot 0,58 kroner ved samme korsvei i 2016.Resultatet før skatt ble 7,39 millioner kroner, mot 4,08 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet ble 3,61 millioner kroner, mot 4,66 millioner kroner i 3. kvartal 2016.Driftsinntektene beløp seg til 46,73 millioner kroner, mot 39,33 millioner kroner ved samme korsvei året før.Det foreslås et utbytte på 7 kroner pr aksje etter salget av Opioids og CMO til TPI Enterprises LImited. Les rapporten her.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker