Vistin-styret foreslår utbytte

Vistin Pharmas styre foreslår et ekstraordinært utbytte på syv kroner per aksje.

Styret i Vistin Pharma foreslår et ekstraordinært utbytte på syv kroner per aksje, fremgår det av en melding fra selskapet mandag.I selskapets kvartalsrapport i august ble det opplyst at styret ville foreslå et utbytte når salget av CMO og opioider-virksomheten avsluttes.Vistin meldte for en uke siden at selskapet har gjennomført salget av sin opioide- og tablettproduksjonsvirksomhet til TPI Enterprises Limited. TPI har betalt et foreløpig vederlag på 159,5 millioner kroner, men transaksjonen ventes å få en netto positiv kontanteffekt på 140 til 150 millioner kroner før transaksjonskostnader.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker