Styremedlem i Solon Eiendom Tore Aksel Voldberg har torsdag kjøpt 1.000 aksjer i selskapet gjennom sitt heleide investeringsselskap Skøien AS.Aksjene ble kjøpt til 18,50 kroner pr stykk, fremgår det av en melding. Voldberg nærmer seg stadig en eierandel på en fjerdedel av Solon Eiendom.Etter dagens transaksjon sitter han med totalt 23,0709 prosent av aksjenei selskapet gjennom Skøien AS og Dukat AS.