Oslo Børs har vedtatt å ta aksjene i Webstep ASA opp til notering på Oslo Børs, fremgår det av en melding fredag. Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag oppfyller opptakskravene til Oslo Børs.Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 14. november 2017.Tidligere i dag justerte Webstep sitt, sammenlignet med tidligere intervall på mellom 23,75 kroner til 27,75 kroner.Aksjen er overtegnet gjennom det indikerte prisintervallet, inkludert overtildelingsopsjonen.