Webstep klar for børsnotering

Webstep-aksjen er klar for handel på Oslo Børs senest i midten av november.

Oslo Børs har vedtatt å ta aksjene i Webstep ASA opp til notering på Oslo Børs, fremgår det av en melding fredag. Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag oppfyller opptakskravene til Oslo Børs.Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 14. november 2017.Tidligere i dag justerte Webstep sitt nye prisintervall til mellom 24 og 24,5 kroner per aksje, sammenlignet med tidligere intervall på mellom 23,75 kroner til 27,75 kroner.Aksjen er overtegnet gjennom det indikerte prisintervallet, inkludert overtildelingsopsjonen.