Webstep verdsettes til 643 millioner før børsnotering

Webstep børsnoteres onsdag 11. oktober.

Emisjonen og salget av annenhåndsaksjer i forbindelse med børsnoteringen av Webstep har blitt priset til 24,50 kroner per aksje, som tilsvarer en markedsverdi på rundt 643 millioner kroner på selskapet.Det fremgår av en melding mandag, ifølge TDN Finans. Webstep vil utstede 4.992.659 nye aksjer, som vil gi et bruttoproveny på rundt 120 millioner kroner. Eksisterende aksjonærer vil selge 9.379.870 aksjer, tilsvarende rundt 36 prosent av aksjene i Webstep etter utstedelsen av de nye aksjene, opplyses det.Tilretteleggerne har overtildelt 2.155.879 aksjer ifølge nyhetsbyrået, og har lånt tilsvarende antall aksjer av aksjonæren Reiten & Co. Hvis greenshoe-opsjonen blir benyttet fullt ut vil Reitens eierandel bli redusert til 14 prosent fra 20 prosent.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også