Åge Remøy kjøper Songa Bulk-aksjer for 16 mill.

Åge Remøy kommer inn på eiersiden i tørrbulkrederiet som ledes av Herman Billung. 

Børs

Tørrbulkrederiet Songa Bulk har i løpet av et drøyt år kjøpt seg opp til en flåte på 15 moderne tørrbulkskip under ledelse av tidligere Golden Ocean-sjef, Herman Billung.Totalt har rederiet brukt 296,4 millioner dollar, tilsvarende omkring 2,4 milliarder norske kroner, på flåteutvidelse.Formålet er å profittere på en forventet opptur i tørrbulkmarkedet gjennom å investere i skip til lave nivåer, for så å returnere kapital til aksjonærene gjennom salg av eiendeler og eller utbytter når markedet henter seg inn igjen.En som også vil være med på den oppturen er en som er mer kjent for sine investeringer i offshorevirksomhet, gründer av tidligere REM Offshore, Åge Remøy.Ifølge en fersk aksjonæroversikt har Remøy, via sitt heleide selskap Barentz AS, kjøpt 383.480 aksjer i Songa Bulk i løpet av den seneste uken.Dersom man legger forrige ukes snittkurs til grunn, har han lagt om lag 16 millioner kroner på bordet for aksjene som gir ham en eierandel på 1,07 prosent i tørrbulkrederiet. Portia AS, et selskap som er heleid av Rasmussengruppen, har valgt å gå motsatt vei ved å selge sine 300.000 aksjer i rederiet.Dermed har det Rasmussen-eide selskapet solgt seg helt ut, ifølge aksjonæroversikten.Les også:  Åge Remøy blar opp 100 mill. for Forland Shipping

songa bulk
åge remøy
tørrbulk
rasmussengruppen
Nyheter
Børs