Analytiker advarer: Nedsiderisikoen er svært høy

I tirsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Akastor og Golden Ocean mens Targovax får en salgsanbefaling. Det advares mot høy nedsiderisiko i sistnevnte.- Akastor ASA ligger i en stigende trendkanal på kort og mellomlang sikt og en videre positiv utvikling indikeres. Positiv volumbalanse og et høyt momentum styrker trendutviklingen og indikerer aktive kjøpere og passive selgere blant investorene. Aksjen har lite motstand over dagens nivå, mens ved reaksjoner ned ligger det støtte ved 17,80 kroner på kort sikt og 16,60 kroner på mellomlang sikt. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Golden Ocean Group ligger i en stigende trendkanal og en videre positiv utvikling innenfor trenden indikeres. Aksjen har reagert opp etter å ha testet støtten ved 62 kroner hvor det har ligget et overskudd med kjøpere. Ved videre oppgang ligger det noe motstand over dagens nivå ved 76 kroner, og eventuelle brudd opp gjennom dette nivået anses som et kjøpssignal. Positiv volumbalanse med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang indikerer en høy optimisme og økt kjøpsvilje blant investorene. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Targovax AS har brutt ned gjennom gulvet i en fallende trendkanal. Dette indikerer en videre nedgang med en sterkere falltakt fremover. Negativ volumbalanse styrker den negative utviklingen og indikerer at investorer selger på dager med nedgang, mens de er avventende til å kjøpe på dager med kursoppgang i påvente av nye positive signaler. Nedsiderisikoen er svært høy ettersom det ikke ligger noen signifikant støtte under dagens nivå. Ved reaksjoner opp har aksjen motstand ved 16,90 kroner på kort sikt og 18 kroner på mellomlang sikt. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.


Les også