Analytiker: Basert på forskning så bør denne aksjen stige

Børs

I tirsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Odfjell Drilling og Aker BP mens Selvaag Bolig får en salgsanbefaling.Aktive kjøpere og passive selgere- Odfjell Drilling ligger i en stigende trendkanal og en videre positiv utvikling indikeres. Positiv volumbalanse og et høyt momentum styrker trendretningen og indikerer aktive kjøpere og passive selgere blant investorene. Aksjen har ingen signifikant motstand over dagens nivå, mens ved reaksjoner ned ligger det støtte rundt 30 kroner på kort og mellomlang sikt. Det er ikke meldt om handler blant meldepliktige investorer det siste året. Innsidevurderingen er dermed nøytral. Selskapet presenterer kvartalsresultater for Q3 den 23. november. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.Forskning indikerer kursoppgang- Aker BP har brutt opp gjennom taket i en stigende trendkanal og en videre oppgang med en sterkere stigningstakt indikeres. Forskning basert på Investtechs trendanalyser viser at aksjer som bryter opp gjennom taket i stigende trendkanaler i snitt har steget 4,7 prosentpoeng mer enn gjennomsnittlig utvikling i Hovedindeksen de påfølgende tre månedene. Det ligger ingen motstand over dagens nivå og volumbalansen er positiv, noe som indikerer aktive kjøpere og passive selgere blant investorene. Høy RSI indikerer et høyt og positivt momentum. Dette styrker aksjen på kort sikt. Aksjen er positiv på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.Venter videre kursfall- Selvaag Bolig har vist en negativ utvikling etter at aksjen utløste et salgssignal fra en hode-og-skulder-formasjon i slutten av oktober. Aksjen har dessuten brutt ned gjennom de tidligere støttenivåene ved 32 og 30,60 kroner, noe som indikerer en videre nedgang. Ved reaksjoner opp ligger det nå motstand ved disse nivåene. Et negativt trendbilde på kort og mellomlang sikt, samt høyt volum på dager med nedgang svekker totalvurderingen og indikerer en økende usikkerhet blant investorene. Innsidevurderingen er nøytral. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.

børs
investtech
odfjell drilling
aker bp
selvaag bolig
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse