DNB kjøper tilbake aksjer

DNB la 36,6 nye millioner kroner på bordet (utvidet med Telenor).

Børs

DNB ASA kjøpte i dag 230.000 egne aksjer til en snittkurs på 159,0174 kroner, går det frem av en børsmelding.Banken la dermed 36,6 millioner kroner på bordet, og eier etter dette 8.240.068 egne aksjer.Tilbakekjøpet av aksjer inngår i det nye tilbakekjøpsprogrammet som ble offentliggjort 21. september 2017.Tilbakekjøpsprogrammet omfatter opptil ca. 8,1 millioner aksjer, hvorav opptil ca. 5,4 millioner vil bli kjøpt tilbake i det åpne markedet.De resterende aksjene vil bli innløst fra staten på proporsjonal basis, betinget av godkjennelse fra DNBs ordinære generalforsamling i 2018, slik at statens eierandel på 34 prosent forblir uendret etter gjennomføringen av tilbakekjøpsprogrammet.Telenor kjøpte ogsåSamtidig har Telenor kjøpt 80.000 egne aksjer til snittkurs 173,17 kroner, går det frem av en annen børsmelding.Telenor la dermed 13,8 millioner kroner på bordet, og eier etter dette 6.203.467 egne aksjer.Tilbakekjøpet av aksjer inngår i tilbakekjøpsprogrammet som ble offentliggjort 17. juli 2017.Tilbakekjøpsprogrammet omfatter inntil 30 millioner egne aksjer, hvorav rundt 13,8 millioner vil bli kjøpt tilbake i markedet.Resten vil bli kjøpt fra staten ved Nærings- og fiskeridepartementet med en proporsjonal andel, slik at departementets eierandel i Telenor på 53,97 prosent forblir uendret.

dnb
tilbakekjøp av aksjer
Nyheter
Børs