DNB ser svakere spotpris og høyere volum

DNB Markets nedjusterer sine estimater for lakseprisen i 2018.

Børs

DNB Markets nedjusterer sine estimater for lakseprisen i 2018 til 55 kroner pr kilo fra tidligere 58 kroner.Samtidig nedjusteres prisforventningene for 4. kvartal 2017 til 49 kroner. Det fremgår av en sjømatrapport fra meglerhuset datert 28. november, ifølge TDN Finans.DNB Markets gjentar samlet sett et nøytralt syn på sjømatsektoren, og gjør ingen endringer i hold- eller kjøpsanbefalingene på aksjene som dekkes.Årsaken til nedjusteringen av prisestimatene tilskrives svakere spottpris og høyere volum i det korte bildet.- På tross av underliggende støtte for verdsettelse, og at aksjene fortsatt ser ut til å handles på moderate multipler, sliter vi med å se hva som skal drive aksjekursene opp, skriver DNB Markets.I fortsettelsen listes det opp fire faktorer som for øyeblikket gir motvind.Disse inkluderer spotpriser og terminpriser under press som følge av bedring i norsk biomassevekst, og at julesesongen ser ut til å ha begynt i 3. kvartal, som gir videre lav oppside i prisen. I tillegg trekkes det frem at fôrprisene har begynt å stige igjen.Kursmål på Grieg Seafood nedjusteres fra 95 til 90 kroner, mens kursmålet på Lerøy-aksjen oppjusteres fra 52 til 55 kroner.- Grieg Seafood og Lerøy er fortsatt våre fortrukne kjøpsalternativer innen sektoren, skriver meglerhuset.

dnb markets
laksepris
lakseprisestimat
grieg seafood
lerøy
spotpris
Nyheter
Børs