DOF vil hente en halv milliard i ny emisjon

Pengene skal brukes til å finansiere økt eierandel i DOF Subsea.

Hentet fra DOF ASAs hjemmeside.

DOF har engasjert Pareto Securities, ABN Amro, Clarksons Platou Securities og Nordea Markets for å se på muligheten for å hente ny kapital. Ifølge en melding fra selskapet mandag ettermiddag vurderes det en privat plassering på opptil 833.333.333 nye aksjer til en tilbudspris på 0,60 kroner per aksje. Dette utgjør en bruttoproveny på omlag 500 millioner kroner. Pengene fra emisjonen har som formål å finansiere økt eierskap i DOF Subsea, gjennom tegning av aksjer i Subsea for 500 millioner kroner. I tillegg kommer generelle selskapsformål.Emisjonen i DOF Subsea får en kurs på 1,50 kroner per aksje, som tilsvarer en verdsettelse på 1,26 milliarder kroner før emisjonen.Dof sin eierandel i DOF Subsea vil øke til rundt 65 prosent fra dagens 51 prosent, hvor de gjenværende aksjene i DOF Subsea eies av fond driftet av First Reserve.Selskapets største aksjonær, Møgster Mohn Offshore AS, har forhåndstegnet aksjer for 400 millioner kroner, og vil få tildelt minst sin prorata-andel.Moco AS, som kontrolleres av konsernsjef Mons Aase i DOF, har tegnet og vil få tildelt aksjer for tre millioner kroner.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker