Eiendomsspar øker innntektene

Ringnes-selskapet leverer stabile resultater og økte inntekter. Eiendomsselskapet mener fremtiden ser lys ut.

Eiendomsspar, som kontrolleres av Christian Ringnes, fikk et resultat etter skatt på 216,9 millioner kroner i 3. kvartal 2017, mot 217,6 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.Driftsresultatet beløp seg til 177,9 millioner kroner, opp fra 165,3 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Leieinntektene økte til 191,2 millioner kroner i årets tredje kvartal, fra 173,8 millioner kroner i samme periode i fjor.Selskapet har hverken solgt eller kjøpt nye eiendommer i løpet av perioden. Etter utgangen av kvartalet har imidlertid selskapet inngått en avtale med OBOS om å selge 50 prosent av Økernveien 115. Det opplyses at salget vil bli gjennomført i januar 2021 og ventes å gi en regnskapsmessig gevinst på rundt 175 millioner kroner. Om fremtidsutsiktene til eiendomsmarkedet skriver selskapet at kontormarkedet forventes så være positivt fremover, spesielt for sentrale beliggenheter. Også utsiktene for hotellmarkedet i Nord-Europa vurderes som gode, foruten i noen byer, som København og Stockholm, der høy kapasitetsvekst vil føre til noe svakere utvikling.« Eiendomsspar er med sin gode soliditet, langsiktige finansiering og en betryggende likviditetsreserve, vel posisjonert i eiendomsmarkedet », heter det i rapporten. Ved utgangen av 3. kvartal hadde selskapet en netto rentebærende gjeld på 4.967 millioner kroner, mens egenkapitalen var på 6.319 millioner kroner.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også