Foreslår Vink som ny styreleder

Valgkomiteen i Targovax foreslår at Patrick Vink velges som nytt styremedlem og leder av styret, går det frem av innkalling til ekstraordinær generalforsamling i selskapet tirsdag.For å legge til rette for en smidig overgang av styrelederrollen foreslår valgkomiteen at tidligere styreleder Jónas Einarsson erstatter Lars Roland Lund som ordinært medlem av styret.


Les også