Tankskip i fart Scanpix

Gener8 Maritime med kraftig minus - fortsetter å selge unna skip

Underskuddet øker kraftig med de fallende ratene. Nå tar rederiet grep for å styrke balansen.

Det New York-noterte tankrederiet Gener8 Maritime melder om et justert resultat etter skatt på minus 32,1 millioner dollar i 3. kvartal, mot 0,7 millioner dollar i samme periode i fjor.Det justerte resultatet pr aksje endte dermed som ventet på minus 0,39 dollar, mot et resultat pr aksje på minus 0,01 dollar i 3. kvartal 2016. Justert driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger beløp seg til 15,9 millioner dollar, etter en kraftig nedgang fra 34,9 millioner dollar i samme kvartal året før. Det var imidlertid bedre enn 14 millioner dollar som var ventet. Netto driftsinntekter beløp seg til 47,9 millioner dollar, mot 69,1 millioner dollar i samme periode 2016 og forventningen på 49 millioner dollar.Rederiets VLCCer oppnådde gjennomsnittlige TCE-rater i spotmarkedet på 19.063 dollar pr dag, mot 27.493 dollar pr dag i samme kvartal i fjor.FlåtefornyelseI løpet av kvartalet fullførte rederiet en rekke transaksjoner som ventes å øke kontantbeholdningen med nær 100 millioner dollar, samt redusere gjelden med rundt 188 millioner dollar.Blant annet solgte det fem fartøy, inkludert én 2002-bygd Aframax, to 1999-bygde Suezmax-skip og to 2016-bygde VLCCer. Videre har det etter kvartalets utgang solgt eller inngått avtaler om å selge ytterligere fire skip, deriblant en 2003-bygd Aframax, en 2000-bygd Suezmax, én 2002-bygd VLCC og en 2010-bygd VLCC.Les også: Gener8 Maritime selger tankskip til «sterk pris»- Vi har tatt en rekke steg i år for å forbedre flåteprofilen vår, øke likviditeten og forbedre balansen vår, sier styreleder og konsernsjef i rederiet, Peter Georgiopoulos.Han forteller at over 75 prosent av flåten vil bestå av såkalte ECO VLCCer på dødvektonnsbasis innen utgangen av året. - Vi mener vi har posisjonert Gener8 til å forbli konkurransedyktige i det rådende svake ratemiljøet og gjøre det bedre enn markedet når det snur opp igjen, sier han. Les også: Tankdeal kan indikere høyere skipsverdier


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også