Kommunalbanken ga i slutten av oktober et mandat til Nordea Markets og SEB for å arrangere investormøter med formålet å utforske mulighetene til å utstede en lang grønn obligasjon i norske kroner.- En grønn senior usikret obligasjon med lengre løpetid kan følge, avhengig av markedsforhold, skrev banken i en melding.
Tirsdag kan Kommunalbanken melde at det ved hjelp av nevnte meglerhus, har plassert et grønt lån i milliardklassen fordelt på to transjer. Utstedelsen markerer også en ny grønn rekord på Oslo Børs. Rekorden lyder nå på totalt 14,4 milliarder kroner. - For investorer blir det stadig viktigere å støtte investeringer som bidrar til et mer bærekraftig samfunn, skrev DNB Markets i en kommentar til det grønne obligasjonsmarkedet i midten av oktober.
Den ene transjen er på 750 millioner kroner, har en fast rente på to prosent og en løpetid på 10 år, mens den andre transjen er på 600 millioner kroner, har en rente på 2,20 prosent og en løpetid på hele 15 år. Totalt har dermed banken lånt 1,35 milliarder kroner gjennom sitt første grønne obligasjonslån i det norske markedet noensinne. - Vi har utstedt grønne obligasjoner i det internasjonale markedet i lengre tid og ønsket å gjøre dette tilgjengelig også for investorer i norske kroner. Vi synes dette ble en god debut med stor interesse fra norske investorer, sier Sigbjørn Birkeland, direktør for kapitalmarkeder i Kommunalbanken. Både pensjonsfond og mer spesialiserte investorer har fått øynene opp for denne aktivaklassen.- Vi ser stor interesse fra langsiktige investorer knyttet til liv og pensjon både i Norge og internasjonalt. I tillegg er det flere spesialiserte investorer som er opptatt av grønne obligasjoner, sier Birkeland til Hegnar.no. Birkeland tror interessen bare vil øke for lånene som utelukkende skal finansiere miljøriktige formål- I tråd med den internasjonale utviklingen forventer vi at den norske interessen for grønne obligasjoner øker ytterligere de neste årene. Prissettingen ble i tråd med forventningene våre og i samsvar med våre internasjonale utstedelser, sier han. Grønn lånebølge– I høst har vi sett en grønn lånebølge på Børsen, med mange nye grønne obligasjonsutstedelser og flere nye grønne låntakere. Allerede nå kan vi slå fast at 2017 blir et rekordår for grønne obligasjoner. Aldri før har det vært notert så mange grønne lån fra så mange utstedere som nå. Kommunalbankens nye grønne obligasjon sender også det samlede utestående grønne lånebeløpet på Børsen til ny rekord, sier Geir Harald Aase, kommunikasjonssjef ved Oslo Børs. Det var den svenske storbanken SEB som i samarbeid med Verdensbanken utviklet konseptet med grønne obligasjoner i 2008. Oslo Børs etablerte en egen liste for slike lån i januar 2015 og ble dermed den første børsen i verden med en liste for slike lån.