Hofseth Biocare med ny finansieringsavtale

Hofseth BioCare har inngått finansieringsavtale på 35 millioner kroner. 

Gründer Roger Hofseth. Foto: Finansavisen.
Børs

Hofseth BioCare har ifølge en melding inngått en ny finansieringsavtale på 35 millioner kroner.Dette kommer av at økte salgs- og produksjonsvolumer etter andre kvartal har krevd høyere arbeidskapitalbehov og selskapet har sikret finansiering av lager og utestående fordringer med denne avtalen.Det opplyses at avtalen er effektiv fra og med i dag, og er gjort til markedsbetingelser.

hofseth biocare
Nyheter
Børs