- Ikke kjøp disse fire aksjene

Meglerhus er skeptisk til selskapene innen bygg- og anleggsektoren.

Børs

Selskapene innen bygg- og anleggsektoren presenterte sine tall for 3. kvartal ved slutten av forrige uke.«Avhengig av selskapenes varierende eksponering ser vi at utviklingen i det norske og svenske boligmarkedet påvirker både tall, ordrebok og utsikter», skriver DNB Markets i dagens morgenrapport.I Veidekke kompenseres spesielt en svekkelse i det svenske boligmarkedet av høyere ordrereserve innen anleggssegmentet. Her opprettholder meglerhuset en holdanbefaling, men har justert kursmålet fra 100 til 98 kroner pr aksje.For Selvaag Bolig og Solon Eiendom gjentar DNB Markets også hold-anbefalingene, men har tatt ned kursmålet for førstnevnte fra 36 til 32 kroner pr aksje. For Solon er kursmålet uendret på 18,50 kroner pr aksje.«AF Gruppen leverte svakere tall enn ventet, men opprettholdt samtidig et utbyttenivå høyere enn inntjeningen pr aksje. Markedets verdsettelse av selskapet ligger over de sammenlignbare aktører og vi gjentar salgsanbefalingen med et kursmål på 110 kroner pr aksje», skriver meglerhuset.

dnb markets
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse