Grieg Seafood (GSF) melder om et resultat etter skatt på 190,4 millioner kroner i 3. kvartal 2017, mot 181,3 millioner kroner i samme periode året før. Ifølge Reuters var det ventet et resultat på 128 millioner kroner.Resultat per aksje ble 1,65 kroner, mot 1,55 kroner ved samme korsvei i fjor, samt ventet 1,14 kroner.Resultatet før skatt ble 258,2 millioner kroner, sammenlignet med 236,4 millioner kroner året før. Her var forventningen 173 millioner kroner.EBIT før verdijustering av biologiske eiendeler var på 229,3 millioner kroner, opp fra 185,6 millioner kroner i tilsvarende periode i 2016. Forventningen var 187 millioner kroner, melder Reuters.Driftsinntektene beløp seg til 1.854,9 millioner kroner, sammenlignet med 1.552,8 millioner kroner i 3. kvartal 2016. Her var estimatet 1.519 millioner kroner.Det foreslås et tilleggsutbytte på 1 krone per aksje. Etter styrets vurdering er det forsvarlig å utbetale et utbytte basert på god kontantstrøm og styrket balanse.Per kilo endte EBIT på 13,60 kroner i perioden, mot 13,30 kroner per kilo i 3. kvartal 2016. Gjennomsnittlig spot-pris var ned 3,92 kroner per kilo sammenlignet med 3. kvartal i fjor, mens Grieg Seafoods realiserte pris var opp 2,79 kronerper kilo. - Grieg Seafood har mål om å øke produksjonen med minimum 10 prosent per år frem til 2020. Samtidig har vi en ambisjon om at produksjonskostnadene skal være på nivå med, eller lavere enn gjennomsnittet for bransjen. Vi jobber kontinuerlig med forbedringsprosesser på tvers av hele organisasjonen for å nå disse målene, og den positive utviklingen i tredje kvartal gir klare indikasjoner på at vi er på riktig vei, sier konsernsjef Andreas Kvame i Grieg Seafood.Her er  og