Solvang - bilde fra selskapets hjemmesider

Legger inn bud på Solvang

Unity Invest, et heleid datterselskap av AS Clipper, har ifølge en melding mandag fremmet intensjon om å legge inn et frivillig tilbud på alle utstående aksjer i det Stavanger-baserte gassrederiet Solvang ASA til 30 kroner pr aksje.AS Clipper kontrolleres av blant andre styreleder i Solvang, Michael Steensland-Brun, hvis familie også kontrollerer Solvang.Det opplyses at tilbudet ikke er fremsatt i forståelse med selskapet eller de øvrige styremedlemmene i Solvang. Michael Steensland-Brun vil følgelig ikke delta i styrets behandling av budet. Aksjonærene bak det frivillige tilbudet kontrollerer totalt 19.880.365 aksjer i Solvang, tilsvarende 80,64 prosent av de utestående aksjene. Bakgrunnen for tilbudet oppgis å være å videreutvikle selskapet med en forenklet aksjonær- og konsernstruktur, med aktive eiere som kan bidra med ressurser, kunnskap og kapital. Akseptgraden er satt til 90 prosent. Dersom budet går igjennom, vil samtlige av disse aksjene overføres til Unity Invest AS til en pris lik tilbudet på 30 kroner.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også