Meglerhus jekker opp Statoil

Danske Bank oppgraderer sin anbefaling på Statoil-aksjen til kjøp fra hold.Meglerhuset oppjusterer kursmålet til 190 kroner fra 148 kroner.Aksjen har det seneste året steget 30,02 prosent, og har så langt i år steget 12,12 prosent.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også