NorAm Drilling Company ber igjen om lånelettelser

NorAm Drilling Company oppnår fortsatt ikke høye nok dagrater på landriggene sine og må på nytt be långiverne om å godta lettelser i lånebetingelsene.

NorAm Drilling Company, landriggselskapet der John Fredriksen er største eier gjennom Geveran Trading, merker bedring i markedet i USA, men dagratene er fortsatt ikke høye nok til at selskapet kan overholde betingelsene i obligasjonslånet sitt. I juni fikk selskapet obligasjonseierne med på å godta midlertidige lettelser i lånebetingelsene knyttet til egenkapitalandel og likviditet, samt slippe avdrag på datoene for rentebetaling i juni og desember 2017. Som kompensasjon for lettelsene som skulle vare i perioden frem til 1. januar 2018, fikk obligasjonseierne en engangsutbetaling på 1,2 millioner dollar.Fortsatt i bruddMed bakgrunn i den rådende oljeprisen, fortsetter de finansielle betingelsene i låneavtalen å være under press, og selskapet har konkludert med at det vil være i brudd med lånebetingelsene også hele 2018.Derfor innkalles det til et nytt obligasjonseiermøte for å be om ytterligere lettelser.Det nye forslaget innebærer fritak fra betingelsene knyttet til egenkapitalandelen og minimumslikviditeten i perioden 1. januar 2018 til 30. juni 2018, før de igjen får effekt.Etter fritaksperioden er imidlertid forslaget at kravet til egenkapitalandel reduseres til 25 prosent, fra tidligere 35 prosent, mens kravet til minimumslikviditet reduseres til 5 millioner dollar, fra opprinnelig 10 millioner dollar.Kompensasjonen som foreslås denne gangen er en engangsutbetaling på 200.000 dollar. Møtet er planlagt til 6 .desember. Økte inntekterNorAm Drilling eier og opererer ni avanserte landrigger i USA. Alle var i drift i Permian-bassenget ved utgangen av andre kvartal, og selskapet økte inntektene fra 20,2 millioner dollar i andre kvartal 2016 til 29,2 millioner dollar i andre kvartal i år.Til tross for en inntektsøkning på nær 50 prosent, førte imidlertid en kraftig kostnadsøkning til at driftsresultatet falt med om lag 500.000 dollar til minus 2,8 millioner dollar.- Selv om markedsforholdene har forbedret seg, må dagratene øke ytterligere for at vi skal ha tilstrkkelig med kontanter til å fullt ut kunne betjene gjelden til forfall, skrev selskapet i rapporten for andre kvartal. John Fredriksens Geveran Trading eide ved utgangen av andre kvartal 58,07 prosent av aksjene i selskapet, mens Astrup-selskapet Pactum eide 19,96 prosent.Tredje største eier på daværende tidspunkt var det skipseiende selskapet til John Fredriksen, Ship Finance, med 4,49 prosent av aksjene.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også