Nordea om ukens viktigste

Nøkkeltall er tilbake i fokus denne uken.

Børs

Den forsiktige stemningen fortsetter å prege aksjemarkedene i Asia på morgenkvisten mandag, og usikkerhet knyttet til fremgangen til skattekutt i USA er ifølge Nordea en av driverne.Les også:  Blandet stemning på Asia-børsene«Trump er fremdeles i Asia, og avslutter turen denne uken med å delta på US-ASEAN-konferansen på mandag og tirsdag. Apropos handelsavtaler, så fortsetter også diskusjonene rundt NAFTA på onsdag, uten at dette til nå har hatt store konsekvenser for finansmarkedet», skriver Sigrid Wilter Slørstad, senior strateg i banken i morgenrapporten.Hun venter imidlertid at fokuset i markedet vil rettes mot nøkkeltall denne uken, da det publiseres svært mange. Fra Kina kommer en rekke aktivitetsdata, samt kredittvekst.«Det er ventet at industriproduksjon og investeringer vil signalisere gradvis moderasjon i aktivitetsnivået, som også ledende indikatorer for industrien har signalisert den siste tiden», heter det fra Wilter Slørstad.Venter stabil vekstPå den mer positive siden ventes ifølge senior strategen detaljhandelsdata å holde seg i stabil vekst, og stige svakt.«Indikatorer for konsumenttillit har steget i Kina den siste tiden, og konsumet har tatt over som den viktigste driveren til økonomisk vekst. Med fokus på videre rebalansering av økonomien vil trolig betydningen av detaljhandelsdata bare øke fremover».Nordea venter ingen revideringer i BNP-data fra eurosonen, mer spenning knyttes til inflasjonstallene som kommer torsdag.«Japanske økonomiske data har vist styrke den siste tiden, som sammen med en sterk bedring i inntjeningsveksten har ført til rask oppgang i japanske aksjer. BNP-data for Q3 i Japan ventes å vise nok et kvartal med positiv vekst, selv om det ventes en moderasjon i veksttakten», skriver senior strategen.«I USA ventes detaljhandelen å vise solid utvikling, men mest fokus vil det også der bli på inflasjonsdata, da inflasjonen har vært på den svake siden den siste tiden, og det er det siste inflasjonstallet før rentemøtet i desember der det er ventet med 80% sannsynlighet i finansmarkedet at Fed hever rentet. Inflasjonen både i USA og eurosonen får fokus på grunn av implikasjonene det kan få på pengepolitikken, og uttalelser fra diverse sentrale sentralbanksjefer, som det er ventet flere av denne uken».- HøydepunktetHøydepunktet mener Wilter Slørstad kanskje er ECB-konferansen på tirsdag og onsdag, der både Yellen, Draghi, Carney og Kuroda er ventet å holde innlegg.«Flere amerikanske regionale sentralbanksjefer vil også tale gjennom uken, og den amerikanske pengepolitiske situasjonen vil nok fortsette å få mye fokus i markedet fremover. Det er både på grunn av at Fed selv estimerer flere rentehevinger til neste år enn finansmarkedet priser inn, og at Yellen vil bli erstattet som sentralbanksjef av Jay Powell i februar».I sum venter Nordea at økonomiske data vil vise solid utvikling, som sammen med nok en sterk inntjeningssesong støtter god utvikling i aksjemarkedet.

aksjemarkedet
nøkkeltall
nordea
Nyheter
Børs