Norgeshistoriens største gruppesøksmål i gang i Oslo tingrett

Eivind Yggeseth

Saken mot DNB er viktig for å sikre maktbalansen mellom småsparere og finansinstitusjonene, mener Forbrukerrådets advokat Steinar Mageli.Rådet har gått til sak på vegne av om lag 180.000 andelseiere i DNB Norge og to relaterte fond.DNB er anklaget for å ha tatt betalt for å forvalte fondene aktivt. Forbrukerrådet mener det har vært passive fond som i stor grad har fulgt børsindeksen.– Andelseierne har rett og slett ikke fått den tjenesten de har betalt for. DNB har brukt mye tid på å fortelle at kundene har fått meravkastning. Men fokuset er ikke avkastningen, eller resultatet, men tjenesten, hva har vært levert? Det er det striden dreier seg om, sa Mageli i sitt åpningsinnlegg i Oslo tingrett mandag.Kundene betaler 1,8 prosent i forvaltningshonorar for å ha pengene i et aktivt forvaltet fond, men bare 0,3 prosent for et passivt indeksfond. Forbrukerrådet mener DNB bør betale tilbake differansen.SmåbeløpMageli opplyste at for den enkelte andelseier er det snakk om småbeløp, kanskje 4.000 kroner over femårsperioden saken gjelder. Men til sammen er det snakk om 690 millioner kroner for DNB.– Det er viktig for balansen mellom de store institusjonene og småsparerne at det faktisk får konsekvenser i form av tilbakebetaling, tjenesten er mangelfull, sa Mageli.Saken har allerede vært en runde i rettsvesenet for å avgjøre om Forbrukerrådet skulle få lov å anlegge et gruppesøksmål på vegne av kundene.– Det har vært en lang og tornefull vei å gå for å få aksept, sa Mageli.Da rettssaken åpnet mandag, ble det opplyst at til sammen 79 personer har gitt beskjed om at de ikke ønsket å være part i rettssaken.Avviser påstandeneOgså Finanstilsynet reagerte i sin tid på hvordan fondene ble forvaltet. Som følge av det endret DNB forvaltningen og senket forvaltningshonoraret.Likevel hevder DNB at de har forvaltet fondene aktivt, men at det har vært gjort med lav risiko, og i tråd med informasjonen som ble gitt til kundene.