Norske Skog-styret begjærer trolig konkurs

En enighet vurderes som usannsynlig. Aksjen stuper ytterligere (sist oppdatert 13.35).

Eivind Yggeseth
Børs

Norske Skog-styret begjærer trolig konkurs, går det frem av en børsmelding sendt ut torsdag ettermiddag.Torsdag morgen ble det kjent at Aker-eide Aker Capital og Oceanwood Capital Management LP har inngått en avtale om å etablere et selskap (Bidco) som har som formål å by på aksjene i Norske Skog AS gjennom en budprosess.Norske Skog AS eier konsernets syv papirfabrikker.Aker og Oceanwood vil eie det nyetablerte selskapet 50/50, og hovedformålet er å sikre papirfabrikkene et sterkt eierskap.- Fabrikkene vil gå som normaltStyreleder Christen Sveaas uttalte etter meldingen at et Aker-oppkjøp kan gi konkurs .Styret skriver i ettermiddagens børsmelding at det gleder seg over at Aker, med sin sterke industrielle kompetanse og finansielle ekspertise, sammen med Oceanwood har tatt en rolle i rekapitaliseringen av Norske Skog-konsernet.Samtidig understreker styret at det vil fortsette å verne om alle interessenters interesser i rekapitaliseringsprosessen.- Som en del av dette vil Norske Skogs syv papirfabrikker fortsette som normalt, og våre kunder, leverandører og andre partnere vil fortsette å motta høykvalitetsprodukter og de beste tjenester fra Norske Skog uten forstyrrelser fra den resterende rekapitaliseringsprosessen, heter det.- Trolig konkursforhandlingerEtter meldingen fra Oceanwood og Aker anser styret det slik at en enighet om rekapitaliseringen av Norske Skog er usannsynlig.- Som en konsekvens vil Norske Skogindustrier ASA trolig initiere konkursforhandlinger. Styret i Norske Skogindustrier ASA vil fortsette å vurdere situasjonen og implikasjonene av den seneste utviklingen, heter det.Hedgefondet Oceanwood eier alle fasilitetene i det såkalte NSF-lånet med sikkerhet i papirfabrikkene, i tillegg til majoriteten av de sikrede SSN-obligasjonene.Sistnevnte gjør at de kan «ta pantet», ettersom Norske Skog ikke har betjent gjeld siden sommeren.Aker og Oceanwoods fremstøt endrer derfor forutsetningene for Norske Skog, ved at datterselskapet som eier papirfabrikkene blir overtatt av kreditorene.Dermed vil det ikke være mye av verdi igjen i Norske Skog, men derimot en gjeldsbyrde på rundt 500 millioner euro.Norske Skog-aksjen stuper ytterligere i etterkant av børsmeldingen, og står nå i 28 øre, etter et fall på brutale 57,6 prosent i dagens handel.Ettermiddagens melding her.

norske skog
restrukturering
konkurs
aker
oceanwood
christen sveaas
Nyheter
Børs