NRS med rekordslakt - økte inntektene med 253 mill.

Norway Royal Salmon fikk 1.360 millioner kroner i inntekter i tredje kvartal.

Norway Royal Salmon melder om et resultat etter skatt på 189,9 millioner kroner i 3. kvartal 2017, ned fra 228,1 millioner kroner i samme kvartal i fjor.Resultat per aksje endte på 4,38 kroner, ned fra 5,14 kroner i samme kvartal i fjor.Resultatet før skatt ble 221,8 millioner kroner, sammenlignet med 286,2 millioner kroner i fjor.Operasjonelt driftsresultat (EBIT) ble 192,4 millioner kroner, mot 218,1 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 1.360 millioner kroner, sammenlignet med 1.107 millioner kroner i 3. kvartal 2016.Rekordslakt - NRS har i dag lagt frem det nest høyeste operasjonelle EBIT i et tredje kvartal. Biomassen i sjøen er økt gjennom kvartalet og er 43 prosent høyere sammenlignet med utgangen av samme kvartal i fjor, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.NRS slaktet sitt høyeste volum i et kvartal på 10.454 tonn sløyd vekt, som er 39 prosent høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktekvantum fordeler seg med 8.238 tonn i Region Nord og 2.216 tonn i Region Sør, opplyses det.Estimert smoltutsett for 2017 er 11,5 millioner stykk, mens estimert slaktevolum for 2017 nedjusteres til 32.500 tonn sløyd vekst.«Som følge av lavere produksjon enn forventet i Region Nord fra midten av august til midten av oktober er estimert slaktekvantum for 2017 redusert med 1.500 tonn til 32.500 tonn», heter det i rapporten.Her er rapporten og presentasjonen.