Oceanteam kaster KPMG på dør

Oceanteam vraker KPMG som revisor etter det som hevdes å være overfakturering.

Oceanteam ASA vraker KPMG, selskapets revisor i Norge.Vrakingen er basert på Oceanteams undersøkelser, som har vist at selskapet er belastet for arbeid som ikke er utført.Styret i Oceanteam står enstemmig bak avgjørelsen, heter det i en børsmelding.Oceanteam har satt i gang ytterligere undersøkelse når det gjelder regnskapsårene 2015, 2016 og 2017 for å re-evaluere tjenestene og kostnadene forbundet med disse.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker