Olav Thon tjente rett under én milliard

Olav Thon Eiendomsselskap øker både leieinntekter og bunnlinje i 3. kvartal.

Bjoern Hytjanstorp
Børs

Olav Thon Eiendomsselskap melder om et resultat etter skatt på 979 millioner kroner i 3. kvartal 2017, mot 897 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 9 kroner, mot 8 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 1.261 millioner kroner, sammenlignet med 1.149 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet ble 1.408 millioner kroner, mot 1.129 millioner kroner året før, solid påvirket av en oppskriving på investeringseiendommer på hele 806 millioner kroner. I samme kvartal i fjor ble eiendommene skrevet opp med 560 millioner kroner. Netto leieinntekter beløp seg til 604 millioner kroner, sammenlignet med 577 millioner kroner i 3. kvartal 2016. – Resultatene i 3. kvartal viser at det er en god utvikling i konsernet, og resultatveksten forklares blant annet av høye investeringer over flere år. En betydelig del av overskuddet i tredje kvartal er økte markedsverdier på eiendomsporteføljen, men selv uten disse hadde selskapet en resultatvekst på 6 prosent sammenlignet med 3. kvartal i fjor, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.Thon-sjefen venter å levere bra også fremover.– Vi er godt fornøyd med resultatene i 3. kvartal.  De fleste områder av norsk økonomi utvikler seg positivt, og veksten øker. Rentene vil fortsatt holde seg lave, og markedene for næringseiendom vurderes som stabile. Forholdene ligger godt til rette for at konsernet skal kunne presentere solide resultater også i tiden fremover, sier Sperre. Her er rapporten.

Olav Thon
olav thon eiendomsselskap
Nyheter
Børs