Reiten & Co selger seg ned i Webstep

Reiten & Co Capital Partners har solgt 1.437.253 aksjer i Webstep.

Reiten & Co Capital Partners har solgt 1.437.253 aksjer til 24,5 kroner per stykk, opplyser selskapet i en melding.Transaksjonen er i forbindelse med utøvelse av overtildelingsopsjon ved børsnoteringen av selskapet.Selskapet opplyser at aksjesalget tilsvarer to tredjedeler av overtildelingen og de lånte aksjene ved IPO-en.Det opplyses også om at i tillegg vil selskapet utstedet 718.626 aksjer, som skal tilbakeleveres til Reiten Capital.Etter transaksjonen eier Reiten Capital 3.844.255 aksjer i selskapet, tilsvarende 14,26 prosent.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også