Rødt for Songa Offshore

Riggselskapet gikk fra solid pluss til kraftig i minus.

Songa Offshore melder om et resultat etter skatt på minus 24,9 millioner dollar i 3. kvartal 2017, mot 64,9 millioner dollar i samme periode i fjor.Resultat per aksje gikk fra 0,35 dollar til minus 0,19 dollar.Resultatet før skatt ble 15,2 millioner dollar, ned fra 67,4 millioner dollar i 3. kvartal 2016.Driftsresultatet (EBIT) kom inn på 53,9 millioner dollar, mot 101,7 millioner dollar året før. De totale inntektene beløp seg til 180,8 millioner dollar, sammenlignet med 228,9 millioner dollar i 3. kvartal 2016.Inntektsfallet skyldes hovedsaklig at riggene Song Delta og Songa Dee ikke bidra med inntekter. Disse ligger i opplag sammen med Songa Trym og markedsføres for nye oppdrag. Selskapet tok en nedskrivning på 6,7 millioner dollar i kvartalet som primært var relatert til Songa Trym. Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en kontantbeholdning på 125,2 millioner dollar. Om fremtiden skriver selskapet i rapporten at aktiviteten og utnyttelsesgraden i riggmarkedet ventes å bunne ut i år, med økt utnyttelse og økte dagrater etter det, noe som også drives av fortsatt skraping av rigger. Les hele rapporten her.