Saga Tankers fra pluss til minus

Kursnedgang i to investeringer sendte resultatet i rødt.

Saga Tankers hadde nettoverdier for 403 millioner kroner ved utgangen av 3. kvartal 2017, tilsvarende 1,51 kroner pr. aksje. Det var eksklusive minoritetsinteresser og med eierandelen på 55 prosent i Valhall til bokført verdi.Ved utgangen av kvartalet hadde investeringsselskapet 63 millioner kroner i kontanter.Driftsinntektene var på 4 millioner kroner og det ga et driftsunderskudd på 393.000 kroner.Resultat etter skatt var på minus 151.000 kroner.Saga økte sin eierandel i SD Standard Drilling fra 15,8 til 18,2 prosent i kvartalet.Nettoendringen i verdien av eierandelene i SD Standard Drilling (18,2%), Vistin Pharma (11,5%) og Pareto Bank (8,6%) var på minus 6,85 millioner kroner.Hensyntatt verdiendringen endte det samlede resultatet på minus 7 millioner kroner.Øystein Stray Spetalen kontrollerer 82,9 prosent av selskapet, som er notert på Oslo Axess.Hele kvartalsrapporten