SAS slipper tall før tiden

Tjente rundt 1,7 milliarder svenske kroner i år.

Børs

SAS har i forkant av dagens ekstraordinære generalforsamling valgt å publisere foreløpige tall for regnskapsåret som ble avsluttet 31. oktober 2017, går det frem av en børsmelding.Samtidig slipper selskapet sine utsikter for 2017/18.Utviklingen i 4. kvartal peker mot inntekter på rundt 42,5 milliarder svenske kroner i regnskapsåret, opp fra 39,5 milliarder svenske kroner året før.Resultatet før skatt ventes å ha steget fra 1,4 til rundt 1,7 milliarder svenske kroner, mens resultatet før skatt og engangseffekter ventes å ha gått fra 0,9 til 1,9 milliarder svenske kroner.I 2017/18 venter SAS et resultat før skatt og engangseffekter på 1,5-2,0 milliarder svenske kroner, basert på at ingen uventede hendelser finner sted.Andre forventninger:

  • Kapasitetsvekst (ASK): +1-3 prosent
  • Vedvarende stabil makrotrend
  • Introduksjon av flyskatt i Sverige
  • Drivstoff: Snittpriser på 550 dollar per tonn
  • Snittkurs SEK/USD på SEK 8,00
    Nettoinvesteringer på rundt seks milliarder svenske kroner
Les mer her.

sas
luftfart
Nyheter
Børs