SAS vurderer milliardemisjon - har hyret inn tre meglerhus

Vil hente én milliard svenske kroner. 

Børs

I starten av oktober meldte flyselskapet SAS at det ville søke fullmakt for en potensiell rettet emisjon på opptil 66 millioner aksjer, tilsvarende knapt 20 prosent av antall utestående aksjer.I den forbindelse ble det innkalt til en ekstraordinær generalforsamling 3. november som endte med at aksjonærene godkjente forslaget.På bakgrunn av denne godkjennelsen, melder flyselskapet onsdag at det har hyret inn meglerhusene Nordea og SpareBank 1 Markets, samt HSBC, til å evaluere mulighetene for å gjennomføre en rettet emisjon på om lag én milliard svenske kroner. Emisjonen vil bli gjennomført som en akselerert bokbyggingsprosess, og SAS vil benytte nettoprovenyet til å styrke egenkapitalen, og sette i gang med innløsing av preferanseaksjene fra februar 2018. Styrking av egenkapitalen vil ifølge selskapet gi dem mulighet til å oppnå bedre finansieringsbetingelser i forbindelse med fremtidige kjøp av fly og refinansiering av eksisterende lån.

sas
flyselskap
emisjon
sparebank 1 markets
nordea
hsbc
Nyheter
Børs