Shelf Drilling ser rødt

Lavere utnyttelsesgrad og rater sender inntektene til Shelf Drilling rett ned.

Shelf Drilling som i starten av mai kjøpte tre jack up-rigger av Seadrill og er et rendyrket jack up-riggselskap, kan melde om et resultat etter skatt på minus 5,7 millioner dollar i 3. kvartal 2017, ned fra 19,3 millioner dollar i 3. kvartal 2016.Før skatt var resultatet minus 0,6 millioner dollar etter en kraftig reduksjon fra året før da resultatet før skatt endte på 26,3 millioner dollar.Driftsresultatet beløp seg til 18,9 millioner dollar i kvartalet, ned fra 47,3 millioner dollar i samme periode i fjor.Det OTC-noterte riggselskapet hadde inntekter på 137,8 millioner dollar i kvartalet, ned fra 178,7 millioner dollar i 3. kvartal 2016.Inntektsreduksjonen på 23 prosent, skyldes hovedsaklig lavere utnyttelsesgrad og gjennomsnittlige dagrater.Utnyttelsesgraden falt til 58 prosent i årets tredje kvartal sammenlignet med fjorårets tredje kvartal, mens de gjennomsnittlige dagratene falt med 1.200 dollar til 71.500 dollar pr dag.Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en ordrereserve på 1,4 milliarder dollar på tvers av de 26 riggene som er på kontrakt, mens ti rigger ligger i opplag og blir markedsført for nye oppdrag.Alle de tre riggene som selskapet kjøpte av Seadrill i mai har fått oppdrag som ventes å starte mellom fjerde kvartal 2017 og første kvartal 2018.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også