Solstad Farstad legger flere skip i opplag

Offshorerederiet tar flere strategiske grep med oppsigelser og nedbemanninger som konsekvens.

Offshorerederiet Solstad Farstad meldte for én uke siden om et resultat etter skatt (eksklusive minoritetsinteresser) på minus 371,9 millioner kroner i 3. kvartal 2017.Styret påpekte i rapporten at det globale supplymarkedet fortsatt er negativt påvirket av lav etterspørsel og for mange fartøy. Videre opplyste rederiet at det ventes at markedet holder seg svakt på kort sikt, før det gradvis bedrer seg i takt med økte investeringer som følge av mer stabile oljepriser og en betydelig reduksjon av oljeselskapenes break even-nivåer.I tillegg kom det frem at rederiet vurderer visse strategiske initiativer for et antall fartøyer som betraktes å være «av mindre strategisk verdi» fremover.Fredag bekrefter konsernsjef Lars Peder Solstad overfor økonominettstedet E24, at rederiet vil legge flere båter i opplag gjennom vinteren. «Det er riktig at vi legger inntil åtte båter i opplag gjennom vinteren,» skriver Solstad i en e-post til nettstedet.At flere båter legges i opplag medfører permitteringer uten at omfanget er helt klart, ifølge rederisjefen. «I tillegg vil det bli oppsigelser som følge av at skip er solgt eller har fått endret operasjonsområde. Heller ikke her er omfanget foreløpig ikke fastsatt,» skriver Solstad videre til E24.