Og krasjen vil komme snart, skriver spaltisten og investeringsstrategen Mark Hulbert, også kjent fra Hulbert Financial Digest.Han peker på at Bitcoin har begynt å nærme seg 10.000 dollar - uten at så mange er klar over hvor stor sannsynligheten for en krasj har blitt.
Forklaringen på hvordan sannsynligheten for en krasj på 40 prosent kan tallfestes ligger i en fersk studie av hva som har skjedd ved tidligere anledninger når kursen på en aksje, råvare eller eiendel har skutt i været som en rakett.Studien «» ble publisert tidligere i år av National Bureau of Economic Research. Personene bak studien er Robin Greenwood, professor i bank og finans ved Harvard Business School og leder for et Behavioral Finance and Financial Stability prosjekt; økonomiprofessor Andrei Shleifer ved Harvard og Yang You, Ph.D. kandidat ved Harvard.De definerer en boble som noe som stiger bratt i kurs over en to-års periode og faller minst 40 prosent i løpet av de neste to årene.Når kursen stiger 100 prosent eller mer, fant de at sannsynlighet for et krasj var 50 prosent. Når de fokuserte på kursoppganger på minst 150 prosent ble sannsynligheten for et krasj på 80 prosent. Og ved en enda brattere oppgang blir et krasj nesten uunngåelig.- Bitcoin har steget 2500 prosent i løpet av de siste to årene og dermed er et krasj uunngåelig, .Han understreker at forskerne i sin studie fokuserte på aksjer, ikke cryptovalutaer. Hulbert er likevel overbevist om at konklusjonen også gjelder for Bitcoin.