Spetalen dumpet aksjer i Fred. Olsen Energy og Next

Bjellesauen Øystein Stray Spetalen fikk en kjapp gevinst i flere aksjer på Oslo Børs.

Børs

Bjellesauen Øystein Stray Spetalen skapte røre i Fred. Olsen Energy og Next Biometrics i forrige uke, etter at det ble kjent at han hadde kjøpt seg inn i begge selskapene. I løpet av uken som gikk steg Fred. Olsen Energy-aksjen 6,8 prosent, mens Next-aksjen var opp hele 27,9 prosent.Ut av Fred. Olsen EnergyForrige mandag dukket Tycoon Industrier AS, som er kontroller av Øystein Stray Spetalen, opp på 6. plass i Fred. Olsen Energy med én million aksjer, tilsvarende 1,5 prosent av selskapet. Også broren Eigil Stray Spetalen var, gjennom selskapet sitt Kristianro AS, inne med 321.495 aksjer i selskapet, tilsvarende 0,48 prosent, mens investor Ketil Skorstad, gjennom Tigerstaden AS, var inne med 250.000 aksjer.Nå er samtlige tre ute av selskapet igjen, viser ferske aksjonærlister.Hvor mye Spetalen har tjent er litt vanskelig å beregne, da vi verken vet kjøps- eller salgskurs, men basert på kursutviklingen i aksjen ser vi ikke bort i fra at gevinsten kan være på inntil 10 millioner kroner i FOE.Ute av Next ogsåØystein Stray Spetalen dukket også opp på eiersiden i Next Biometrics med 300.000 aksjer, tilsvarende 1,83 prosent av aksjene, noe som gjorde ham til 11. største aksjonær. Også her er Spetalen ute igjen nå.Her er for øvrig Øystein Tvenge ny på 30. plass med 100.000 aksjer.Spetalen kan ha fått en gevinst på inntil 8 millioner kroner dersom han traff bra på inngangs- og utgangskurs. Og det pleier ofte Spetalen klare.

øystein stray spetalen
fred. olsen energy
next biometrics
Nyheter
Børs