Statoil kjøper Totals eierandeler i Martin Linge og Garantiana

Roald, Berit

Statoil kjøper Totals eierandeler i Martin Linge-feltet (51 prosent) og Garantiana-funnet (40 prosent), går det frem av en pressemelding mandag.Statoil vil overta begge operatørselskapene og betaler et vederlag på 1,45 milliarder dollar til Total.Som følge av transaksjonen vil Statoil også overta en gjenstående skattebalanse med en nominell verdi etter skatt på i overkant av 1 milliard dollar.Det avtalte vederlaget er basert på effektiv dato 1. januar 2017. Ved gjennomføring av transaksjonen i 2018 vil vederlaget være gjenstand for justering. Statoil vil overta som operatør ved fullføring av transaksjonen i 2018.- Denne transaksjonen gir oss ytterligere konkurransedyktige vekstprosjekter på norsk sokkel. Martin Linge-feltet bygges ut med innovative løsninger for økt sikkerhet, verdiskaping og reduserte utslipp. Dette er i tråd med vår strategi. Ved å benytte Statoils driftserfaring og våre eksisterende kontrakter kan vi realisere ytterligere muligheter og synergier fra disse eiendelene, sier Arne Sigve Nylund, Statoils konserndirektør for Utvikling og Produksjon Norge.