Statoil solgte gullgruve - norsk sjef håver inn 54 mill.

Børs

(Finansavisen:) Fem år etter at Statoil ble solgt, er det liten tvil om at kanadiske Alimentation Couche-Tard gjorde et strålende kjøp, skriver Finansavisen. Bruttofortjenesten for Couche-Tards Europa-divisjon, det som grovt sagt var Statoil Fuel & Retail, har doblet seg fra regnskapsåret 2013 til 2017 (avvikende regnskapsår).- Selskapet går bra. Justert for ikke-kjernevirksomhet som er solgt er bruttofortjenesten doblet siden oppkjøpet i 2012, og aksjekursen til Couche-Tard de siste fem årene har tredoblet seg fra 20 til 60 dollar, forteller kommunikasjonssjef Pål Heldaas, ifølge avisen.Tre mrd. i utbytteFor regnskapsåret 2017 som sluttet i april var bruttofortjenesten for Europa på 1,6 milliarder dollar, tilsvarende 13,2 milliarder kroner. I 2013 var tallet 8,1 milliarder, inkludert avhendet virksomhet.Siden bensinstasjonene var på børs, er det gjort flere store forandringer. Ikke-kjernevirksomhet som «Aviation» og «Lubricants» er solgt ut, mens men nylig har ekspandert gjennom oppkjøp i Danmark, Irland og Estland.Regnskapet til Circle K AS, som eier de europeiske datterselskapene, viser ifølge Finansavisen at det er betalt ut tre milliarder kroner i utbytte til morselskapet de to siste årene. Sist år ble det vedtatt 1,85 milliarder kroner i utbytte.- Det kommer i sin helhet fra døtrene til Circle K AS og er sendt til morselskapet for nedbetaling av gjeld, sier Heldaas.Schram får betaltAvisen skrev i fjor at Jacob Schram, tidligere sjef for Statoil Fuel & Retail og nå Europa-sjef for Couche-Tard, mottok over 37 millioner kroner i ytelser for 2015, drevet av 18 millioner i gevinst fra et aksjeprogram for selskapsledelsen.- Utbetalingene i 2015 var helt ekstraordinære, fortalte Schram i fjor, som også mottok rundt 11 millioner kroner i forbindelse med omlegging av pensjonen fra ytelse til innskudd.For 2016 viser tallene at han fikk 16,7 millioner, noe som tross nedgang er i Norgestoppen. På to år har han fått 54 millioner kroner, skriver Finansavisen.De siste årene har det altså vært bedre å være sjef for «Pølse-Statoil», som Circle K ble kalt tidligere, enn Statoil. Eldar Sætre hadde en ligningsinntekt på 12,9 millioner kroner i fjor.- Jacob er ansatt i konsernledelsen i Couche-Tard, hans utbetalinger styres i stor grad av global resultatutvikling og kursutvikling, som er uhyre sterk, sier Heldaas, som påpeker at 7,2 millioner kom fra aksjeprogrammet i fjor, ifølge avisen.Schram blir heller ikke bare verdsatt i penger.«Jacobs positive lederskapsevner og -visjoner gir strålende resultater for vår virksomhet hver eneste dag», skrev selskapet da Schram ble utnevnt til «2017 Insight European Industry Leader» av bransjeorganisasjonen NACS. 

statoil
circle k
eldar sætre
jacob schram
Nyheter
Børs