Sterke tall fra Fjord1

Fergeselskapet Fjord1 seiler i medvind og leverer sterkere bunnlinje enn i fjor.

Transportselskapet Fjord1 melder om et resultat etter skatt på 169,3 millioner kroner i 3. kvartal 2017, mot 155 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 1,69 kroner, mot 1,55 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultat før skatt endte på 222,7 millioner kroner, opp fra 206,7 millioner i 2016. Driftsresultatet (EBIT) ble 235,6 millioner kroner, mot 208,0 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 761,7 millioner kroner, sammenlignet med 689,1 millioner kroner i 3. kvartal 2016.Rapporten og presentasjonen kan du finne her.