To kjøpsanbefalinger – én salgsanbefaling

Børs

I onsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Nel og NRC Group mens Archer får en salgsanbefaling.- Nel ASA ligger i en stigende trendkanal på kort og mellomlang sikt og en videre positiv utvikling indikeres. Aksjen brøt på tirsdag marginalt opp gjennom tidligere motstand ved 2,94 kroner. Etablerte brudd opp gjennom dette nivået anses som et kjøpssignal, mens ved reaksjoner ned ligger det støtte rundt 2,80 kroner. Positiv volumbalanse og volumutvikling styrker aksjen på kort sikt og indikerer en økende kjøpsinteresse blant investorene. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- NRC Group ASA ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at selskapet er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Aksjen har dessuten utløst et kjøpssignal etter at kursen på tirsdag brøt opp gjennom tidligere motstand ved 58 kroner. Ved reaksjoner ned er det nå dannet støtte ved dette nivået. Det ligger noe motstand rundt 62,50 kroner og eventuelle brudd opp gjennom dette nivået vil utløse nye positive signaler. Innsidevurderingen er positiv etter at flere nøkkelpersoner har kjøpt aksjer i selskapet de siste månedene. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Archer Ltd ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt og en videre negativ utvikling indikeres. Aksjen har dessuten reagert ned etter å ha testet motstandsnivået ved ni kroner. Neste støttenivå på mellomlang sikt ligger rundt 5,20 kroner, noe som gir et negativt forhold mellom risk og reward. Lav RSI bekrefter den svake utviklingen og indikerer et negativt momentum i aksjen. Innsidevurderingen er nøytral. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.

børs
investtech
nel
nrc group
archer
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse