Vellykket emisjon for DOF

Klare for å bidra med nødvendig kapital til Dof Subsea dersom aksjonærer, obligasjonseierne og banker gir grønt lys. 

Publisert 28. nov. 2017 kl. 09.06
Oppdatert 28. nov. 2017 klokken 10.45
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 245 ord

Mandag ettermiddag opplyste offshorerederiet DOF at det hadde hyret inn Pareto Securities, ABN Amro, Clarksons Platou Securities og Nordea Markets for å se på muligheten for å hente om lag 500 millioner kroner gjennom en rettet emisjon.Tirsdag morgen kan rederiet melde at den rettede emisjonen på 833,33 millioner nye aksjer til 60 øre pr stykk er fullført.En endelig fullføring betinges blant annet av at emisjonen blir godkjent på en ekstraordinær generalforsamling, samt at obligasjonseierne i DOFSUB07 godkjenner endringer i låneavtalen.Nettoprovenyet skal benyttes til å øke eierandelen i Dof Subsea fra 51 prosent til omlag 65 prosent, samt generelle selskapsformål. Det fremgår av børsmeldingen at styret har intensjon om å gjennomføre en reparasjonemisjon på opp til 336,7 millioner aksjer til 60 øre, noe som vil gi et bruttoproveny på 202 millioner kroner.I innkallingen til obligasjonseiermøtet som er sendt ut fra Dof Subsea, fremgår det at det er ventet lavere inntekter enn tidligere antatt, og at den kortsiktige kontantstrømmen vil være negativ. Videre vil en nedgang på 10-15 prosent i Dof Subseas Ebitda i 2017, 2018 og 2019, føre til at selskapet har behov for mer kapital, samt lettelser i lånebetingelsene. Det opplyses i en separat melding at Møgster Mohhn Offshore som eies med 66,4 prosent av Møgster-familien og 33,6 prosent av Frederik Mohn-selskapet Perestroika , er tildelt 561.023.313 aksjer i emisjonen, mens Moco AS, selskapet til Dof-sjef Mons Aase, er tildelt fem millioner aksjer.Djupedalen AS, selskapet til finansdirektør Hilde Drønen, er tildelt 1.666.667 aksjer og visestyreformann Helge Singelstad er tildelt 1.666.667 aksjer.