Erik Norrud; Hans Fredrik

WWL selger selskap i Australia

Bytter til seg 20 prosent av Prixcar.

WWL og Prixcar har signert en avtale der førstnevnte selger sin innlandsvirksomhet innen transport og tekniske tjenester i Australia til sistnevnte, går det frem av en børsmelding.Salget skjer i bytte mot at WWL får en 20 prosent eierandel i Prixcar, i tillegg til at WWL holder seg aktive i markedet gjennom styrerepresentasjon og et tett samarbeid med Prixcar.Som en del av transaksjonen vil virksomheten innlemmet i Wallenius Wilhelmsen Logistics Australia bli overført til Prixcar.Transaksjonen ventes for øvrig sluttført i 1. kvartal 2018.Les mer her.Wallenius Wilhelmsen Logistics er uendret på 56,50 kroner i tidlig handel på Oslo Børs tirsdag.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også