2020 Bulkers har steget 124 prosent på to uker

Allerede to uker etter OTC-noteringen av sitt nye tørrbulkrederi, kan Tor Olav Trøim glise bredt når han ser aksjekursen. Urealisert gevinst er foreløpig på over 50 mill. 

Eivind Yggeseth
Børs

4. desember ble Tor Olav Trøims tørrbulkbaby 2020 Bulkers registrert på den norske OTC-listen.I en kapitalutvidelse der Trøim tok halvparten, utstedte rederiet 5.000.100 aksjer.Basert på emisjonskursen på 16,30 kroner pr aksje, ble selskapet verdsatt til 81,5 millioner kroner. Det tok imidlertid ikke lang tid før verdsettelsen økte betydelig.Som Finansavisen tidligere har skrevet, steg rederiet hele 53 prosent den første handelsdagen.Etter to uker i handelen omsettes nå rederiets aksje for 36,50 kroner. Det tilsvarer en oppgang på hele 124 prosent i løpet av den korte perioden.Bulkrederiet verdsettes dermed til 182,5 millioner kroner. Det gir Trøim en urealisert gevinst på 50,5 millioner kroner.Verdien av aksjene til forretningspartner Fredrik Halvorsen som eier 20 prosent av 2020 Bulkers, har økt fra 16,3 millioner til 36,50 millioner kroner. Det tilsvarer en urealisert gevinst på 20,2 millioner kroner i løpet av kun to uker.Har bestilt to skipForeløpig har rederiet inngått en avtale om kjøp av to nye tørrbulkskip av typen Newcastlemax som er under bygging ved New Times Shipyard i Kina.Prisen er oppgitt til 44,23 millioner dollar pr stykk, og ventet levering er henholdsvis september og oktober 2019.I tillegg har det opsjoner på ytterligere seks fartøy. - 2020 Bulkers vil ha en pragmatisk og opportunistisk tilnærming til å realisere profitt, enten gjennom salg av eiendeler eller å delta i konsolidering når det forventede oppsvinget i skipsverdiene materialiserer seg, skrev selskapet i en presentasjon datert 4. desember.

2020 bulkers
tor olav trøim
otc-listen